Przedszkole Unijne

Projekt „Nowe miejsca przedszkolne w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w rejonie Wałbrzycha” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – nr RPDS.10.01.04-02-0018/17.

Fundacja „Moja Szkoła” w okresie listopad 2019 – maj 2021 realizuje projekt „Nowe miejsca przedszkolne w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne w rejonie Wałbrzycha”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach priorytetu 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest: Zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w latach 2019-2021 na terenie powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzych dzięki otwarciu nowej placówki dla 51 dzieci oraz podniesienie kompetencji kluczowych tych dzieci dzięki realizacji zajęć dodatkowych, zwiększających ich szanse edukacyjne.

W ramach projektu przy ul. Wieniawskiego powstaje nowa placówka przedszkolna z dofinansowanymi 51 miejscami przedszkolnymi, zaadoptowana, w pełni wyposażona i dostosowana względem potrzeb osób z niepełnosprawnościami ze środków unijnych.

W ramach dofinansowanego wsparcia oferujemy:

 • małe grupy, do 17 dzieci
 • opiekę przez 10 godzin dziennie
 • realizację zajęć dydaktycznych
 • wyżywienie ( 3 posiłki )

Szereg zajęć dodatkowych:

 • język angielski
 • gimnastyka korekcyjna
 • terapia logopedyczna
 • logo-rytmika
 • terapia ręki

Zajęcia:

 • teatralne
 • taneczne
 • matematyczne
 • sportowe
 • plastyczne
 • przyrodnicze

Rekrutacja do projektu: 2 kwartał 2020r. - 1 tura

Okres wsparcia: przełom 3 kwartału 2020 r. do maja 2021r.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i/lub masz specjalne potrzeby związane z udziałem w procesie rekrutacji i wsparcia w projekcie - prosimy o taką informację, abyśmy mogli sprostać państwa oczekiwaniom i potrzebom.

Uczestnicy projektu

51 dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzice/opiekunowie prawni z terenu Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego.

Preferencje w rekrutacji mają osoby:

 • z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • z dzieckiem w wieku 3 i 4 lat
 • z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym
 • kobiety powracające na rynek pracy po przewie związanej z wychowaniem dziecka
 • rodzic/opiekun prawny  z niepełnosprawnością
 • z gospodarstwa domowego o niskich dochodach

Czesne: tylko 292,56 zł miesięcznie

Zapraszamy do zapoznania się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumentacją rekrutacyjną.

O dokładnych terminach naboru do projektu będziemy informować na stronie internetowej.

Dokumenty

Ogłoszenie rekrutacji

Data publikacji: 2 czerwca 2020 roku

„Informujemy, iż w od dnia 2 czerwca 2020 roku  od godz 20:20 –  do odwołania – otwarty będzie nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu (tura I).

Szczegóły znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”

Realizator  projektu:

FUNDACJA „MOJA SZKOŁA”
ul. Wieniawskiego 80
58-316 Wałbrzych

Biuro projektu:

do czasu zakończenia remontu na Wieniawskiego 80 biuro projektu znajduje się w Niepublicznym Sportowym Przedszkolu „Olimpijczyk: Grodzka71 ( wejście od ul. Hetmańskiej) tel.:606356197 | e-mail: fundacjamojaszkola@wp.pl